รับรางวัลส่วนแบ่งตลาด อันดับ 1 ประจำปี 2560

ศูนย์ฮอนด้าสกลนคร ขอขอบคุณที่ให้เราเป็นที่ 1 ตลอดมา
เพราะมากกว่าการได้เป็นที่ 1 คือการรักษามาตรฐานแชมป์ 

คุณสุวรรณ์ ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานกรรมการบริษัทฯ ได้เดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่น
เพื่อรับมอบรางวัล “ส่วนแบ่งตลาด อันดับ 1 ต่อเนื่องมากกว่า 5 ปีขึ้นไป”
ประจำปี 2560 ระดับจังหวัด

ฮอนด้าสกลนคร มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลนี้ เราต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน
ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการฮอนด้าสกลนคร และให้เราได้เป็นที่ 1 อย่างต่อเนื่อง
มานานมากกว่า 5 ปี

ครอบครัวฮอนด้าสกล เราเดินเคียงข้างกันตลอดไป
โทรศัพท์ 042-711913,925

500 total views, 0 views today