รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2560

คุณกิจติญา สว่างใจ ผู้จัดการทั่วไปและคุณณีรนุช ยางธิสาร ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล “สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2560 ระดับจังหวัด”

รับรางวัลเป็นปีที่ 3 นับเป็นอีกหนึ่งมาตรฐานและความภาคภูมิใจ ของชาวฮอนด้าสกล
เพราะเราให้ความสำคัญในเรื่อง ระบบการบริหารจัดการ ด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้าที่เข้ารับบริการ ทุกๆท่าน

“ครอบครัวฮอนด้าสกล”
เราเดินเคียงข้างกันตลอดไป

357 total views, 0 views today