ฮอนด้าสกลทำการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

เหตุไฟไหม้ เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ หากเราช่วยกันป้องกัน
และรู้หลักการควบคุมเพลิง ก็จะสามารถระงับเหตุได้ทันท่วงที

ประมวลภาพกิจกรรมการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560
ณ วันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2560

   อบรมความรู้เรื่องการดับเพลิงในภาคเช้าและซ้อมอพยพในภาคบ่าย
โดยที่มีการให้พนักงานได้ ทดลองดับเพลิงกันจริงๆ

การอบรมในครั้งนี้ได้รับความรู้จากทีมวิทยากรจาก :
หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครสกลนคร

1,426 total views, 0 views today