โครงการซื้อข้าวช่วยชาวนา

ศูนย์ฮอนด้าสกลนครได้จัดโครงการ “ซื้อข้าวช่วยชาวนา@ฮอนด้าสกล”
เมื่อวันที่ 25 – 30 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ทางบริษัทต้องขอบคุณทุกท่าน
ที่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ และขอบคุณ ครอบครัว #ฮอนด้าสกล
ที่ช่วยสนับสนุนโครงการ ด้วยการอุดหนุนซื้อข้าว ก.ก.ละ 9 บาท

556 total views, 0 views today