โครงการ Honda Exclusive Insurance ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1

ให้ความคุ้มครองสูงสุด พร้อมซ่อมศูนย์บริการมาตรฐานฮอนด้า ได้ทั่วประเทศถึง 7 ปี*

คุ้มค่า ด้วยสิทธิประโยชน์พิเศษที่เหนือกว่า