① ดาวน์ 25% ขึ้นไป ผ่อน 12-48 เดือน ② ดาวน์ 25%-35% ผ่อน 48 เดือน ③ ซีอาร์-วี ฟรีประกันภัย 1 ปี มูลค่า 27,635 – 39,990 บ. ④ เฉพาะลูกค้าที่ทำสัญญาเช่าซื้อกับสถาบันการเงินที่ร่วมรายการ / และการผ่อนชำระแบบปลายงวด เริ่มงวดที่ 1-12 หรือการผ่อนชำระแบบต้นงวด เริ่มงวดที่ 2-13 / กรณียกเลิกสัญญาหรือมีการโอนสิทธิ์เช่าซื้อให้แก่บุคคลอื่นระหว่างการช่วยผ่อนนี้ ถือว่าสิ้นสุดการช่วยผ่อนทันที ⑤ แอคคอร์ด ฟรีประกันภัย 2 ปี มูลค่า 52,001 บ. เฉพาะบริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน) ⑥ เพิ่มการรับประกันคุณภาพรถยนต์และบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนอีก 2 ปี หรือ 40,000 กม. อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน ต่อจากการรับประกันคุณภาพรถใหม่ 3 ปี หรือ 100,000 กม. สิ้นสุดลง มูลค่า 17,500-18,500 บ. ⑦ แอคคอร์ด ไฮบริด ฟรีประกันภัย 2 ปี มูลค่า 52,001 บ.  เฉพาะบริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน) ⑧ แอคคอร์ด ไฮบริด รับเพิ่ม Privilege Package มูลค่า 50,137 บ. ประกอบด้วย • ฟรีค่าแรงและค่าอะไหล่ตามตารางบำรุงรักษาที่ระบุไว้ในสมุดรับประกันเพิ่มเป็น 5 ปี หรือ 100,000 กม. อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน • โปรแกรมให้บริการพิเศษด้านคุณภาพรถยนต์ “ฮอนด้า อัลติเมท แคร์” ขยายการรับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่อีก 2 ปี หรือ 40,000 กม. รวมเป็น 5 ปี หรือ 140,000 กม. อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน • ขยายบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชั่วโมง อีก 2 ปี หรือ 40,000 กม. รวมเป็น 5 ปี หรือ 140,000 กม. อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน • รับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด 10 ปี ⑨ โมบิลิโอ ฟรีประกันภัย 1 ปี มูลค่า 19,031 – 23,500 บ., ซิตี้ ฟรีประกันภัย 1 ปี มูลค่า 19,688 – 24,636 บ. และแจ๊ซ ฟรีประกันภัย 1 ปี มูลค่า 19,928 – 24,636 บ. ⑩ บีอาร์-วี ฟรีประกันภัย 1 ปี มูลค่า 21,422 - 24,773 บ. ⑪ บริโอ้ อเมซ รับชุดแต่งรอบคัน Modulo มูลค่า 15,000 บาท ประกอบด้วย สเกิร์ตข้าง, สเกิร์ตหน้า และสเกิร์ตหลัง ⑫  แอคคอร์ด  รับเพิ่มแพ็กเกจท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 ที่นั่ง มูลค่า 100,000 บาท และแอคคอร์ด ไฮบริด รับเพิ่มแพ็กเกจท่องเที่ยวประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จำนวน 2 ที่นั่ง มูลค่า 160,000 บาท • แพ็กเกจท่องเที่ยวนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่นแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า * ดาวน์ 15% ผ่อน 48 เดือน ดอกเบี้ย 4.90% สำหรับลูกค้าทั่วไป ค่างวดแบบดับเบิ้ลสไมล์ อัตราค่างวดต่อเดือน 7,000 บาท (งวดที่ 1-48 หรือค่างวดช่วงแรก) เป็นไปตามตารางค่างวด และช่วงที่สองเป็นไปตามเงินก้อนสุดท้ายที่ได้ระบุไว้ในตาราง อัตราค่างวดต่อเดือน 7,000 บาท เป็นการคำนวณจากฮอนด้า รุ่น ซิตี้ (ทุกเกรด) และ รุ่น แจ๊ซ (ทุกเกรด) ซึ่งเลือกเงื่อนไขดาวน์ 15% ** ดาวน์ 15 % ผ่อน 48 เดือน ดอกเบี้ย 4.90% สำหรับลูกค้าทั่วไป ค่างวดแบบดับเบิ้ลสไมล์ อัตราค่างวดต่อเดือน 9,900 บาท  (งวดที่ 1-48 หรือค่างวดช่วงแรก) เป็นไปตามตารางค่างวด และช่วงที่สองเป็นไปตามเงินก้อนสุดท้ายที่ได้ระบุไว้ในตาราง อัตราค่างวดต่อเดือน 9,900 บาท เป็นการคำนวณจากฮอนด้า รุ่น เอชอาร์-วี ใหม่ (ทุกเกรด) ซึ่งเลือกเงื่อนไขดาวน์ 15% • เงินก้อนสุดท้าย คือ เงินค่ารถยนต์ที่ตกลงกันล่วงหน้าซึ่งมีกำหนดชำระพร้อมกับค่างวด งวดที่ 48 • เงื่อนไขนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการให้ส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้า Loyalty หรือ PDC’s ได้ (PDC’s หมายถึง การสั่งจ่ายเช็คแบบลงวันที่ล่วงหน้าครบตามจำนวนค่างวดหรือตามที่ได้ระบุในสัญญาเช่าซื้อ • เงื่อนไขนี้ไม่สามารถใช้กับเงื่อนไขสินเชื่อ สำหรับธุรกิจรถเช่า, รถรับจ้าง, รถทดลองขับ, รถสำหรับผู้บริหาร, การขายกลุ่ม (Fleet) • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา เงื่อนไข หรือรายละเอียดต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • ฟรีประกันภัย 1 ปี กรณีแจ้งประกันภัยผ่าน บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล อินชัวรันซ์ โบรคเกอร์ จำกัด (เฉพาะเบี้ยประกันบุคคลธรรมดาเท่านั้น) • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าที่จองและออกรถยนต์ภายใน 31 ก.ค. 2561