Promotion !!

ฮอนด้า ซิตี้

ราคาเริ่มต้น 550,000 บาท

 • ดาวน์ 0 บาท①  หรือ ผ่อนเริ่มต้น 7,000 บาท①  กับ “โปรแกรม ดับเบิ้ล สไมล์”*** พร้อมฟรีประกันภัย 1 ปี① 

  หรือ รับดอกเบี้ยพิเศษ 1.99%* พร้อมรับ ฮอนด้า ช่วยผ่อน เดือนละ 1,500 บาท นาน 12 เดือน④

ฮอนด้า แจ๊ส

 • ราคาเริ่มต้น 555,000 บาท

ดาวน์ 0 บาท①  หรือ ผ่อนเริ่มต้น 7,000 บาท①  กับ “โปรแกรม ดับเบิ้ล สไมล์”*** พร้อมฟรีประกันภัย 1 ปี① 

หรือ รับดอกเบี้ยพิเศษ 1.99%* พร้อมรับ ฮอนด้า ช่วยผ่อน เดือนละ 1,500 บาท นาน 12 เดือน④

ฮอนด้า เอสอาร์-วี ใหม่

 • ราคาเริ่มต้น 949,000 บาท

ดาวน์ 0 บาท② หรือ ผ่อนเริ่มต้น 9,900 บาท② กับ “โปรแกรม ดับเบิ้ล สไมล์”***

หรือ รับดอกเบี้ยพิเศษ 2.19%* 

ฮอนด้า แอดคอร์ด

 • ราคาเริ่มต้น 1,385,000 บาท

ดอกเบี้ย 1.19%*  พร้อมฟรีประกันภัย 2 ปี⑥ 

พิเศษ!

 • แพ็กเกจท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น⑤
 • พร้อมขยายเวลารับประกันและบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน รวมเป็น 5 ปี⑦

ฮอนด้า แอคคอร์ด ไฮบริด

 • รุ่นเครื่องยนต์ เบนซิน ราคาเริ่มต้น 1,399,000 บาท
 • รุ่นเครื่องยนต์ ดีเซล ราคาเริ่มต้น 1,549,000 บาท

ดาวน์ 0 บาท③  พร้อมฟรีประกันภัย 1 ปี③

หรือ ผ่อนเริ่มต้น 15,000 บาท③  กับ “โปรแกรม ดับเบิ้ล สไมล์”*** พร้อมฟรีประกันภัย 1 ปี③

หรือ รับดอกเบี้ยพิเศษ 0.69%*

ฮอนด้า ซีอาร์-วี

 • รุ่นเครื่องยนต์ เบนซิน ราคาเริ่มต้น 1,399,000 บาท
 • รุ่นเครื่องยนต์ ดีเซล ราคาเริ่มต้น 1,549,000 บาท

ดาวน์ 0 บาท③  พร้อมฟรีประกันภัย 1 ปี③

หรือ ผ่อนเริ่มต้น 15,000 บาท③  กับ “โปรแกรม ดับเบิ้ล สไมล์”*** พร้อมฟรีประกันภัย 1 ปี③

หรือ รับดอกเบี้ยพิเศษ 0.69%*

ฮอนด้า โมบิลิโอ

 • ราคาเริ่มต้น 659,000 บาท

ดาวน์ 0 บาท กับ “โปรแกรม ดับเบิ้ล สไมล์”***  พร้อม ฮอนด้าช่วยผ่อนเดือนละ 1,500 บาท นาน 12 เดือน รวมมูลค่า 18,000 บาท พร้อมฟรีประกันภัย 1 ปี⑬

ฮอนด้า บีอาร์-วี

 • รุ่น 5 ที่นั่ง ( V+ ) ราคาเริ่มต้น 755,000 บาท
 • รุ่น 7 ที่นั่ง ( SV )  ราคาเริ่มต้น 820,000 บาท

ดาวน์ 0 บาท กับ “โปรแกรม ดับเบิ้ล สไมล์”***  พร้อม ฮอนด้าช่วยผ่อนเดือนละ 1,500 บาท นาน 12 เดือน รวมมูลค่า 18,000 บาท พร้อมฟรีประกันภัย 1 ปี⑬

ฮอนด้า ซีวิค

 • ราคาเริ่มต้น 869,000 บาท

ดาวน์ 0 บาท⑩ หรือ ผ่อนเริ่มต้น 9,900 บาท⑩ กับ “โปรแกรม ดับเบิ้ล สไมล์”***

หรือ รับดอกเบี้ยพิเศษ 2.19%*

พิเศษ!

 • สำหรับเกรด TURBO รับฟรีประกันภัย 1 ปี

ฮอนด้า ซีวิค แฮทช์แบ็ก

 • ราคาเริ่มต้น 1,169,000 บาท

ดาวน์ 0 บาท⑪ หรือ ผ่อนเริ่มต้น 11,900 บาท⑪ กับ “โปรแกรม ดับเบิ้ล สไมล์”***

หรือ รับดอกเบี้ยพิเศษ 2.19%*

ฮอนด้า บริโอ้

 • ราคาเริ่มต้น 495,000 บาท

ดาวน์ 0 บาท⑫ พร้อมฟรีประกันภัย 1 ปี⑫

หรือ ผ่อนเริ่มต้น 4,000 บาท⑫ กับ “โปรแกรม ดับเบิ้ล สไมล์” *** พร้อมฟรีประกันภัย 1 ปี⑫

ฮอนด้า บริโอ้ อเมซ

 • ราคาเริ่มต้น 517,000 บาท

ดาวน์ 0 บาท⑫ พร้อมฟรีประกันภัย 1 ปี⑫

หรือ ผ่อนเริ่มต้น 4,000 บาท⑫ กับ “โปรแกรม ดับเบิ้ล สไมล์”***พร้อมฟรีประกันภัย 1 ปี⑫

*ดาวน์ 25% ผ่อน 12-48 เดือน **ดาวน์ 25%-35% ผ่อน 48 เดือน ***ดับเบิ้ล สไมล์ คือการทำสัญญาเช่าซื้อกับบริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ① ซิตี้,แจ๊ซ ดาวน์ 0% ค่างวด 9,000 บ./ด. หรือดาวน์ 15% ค่างวด 7,000 บ./ด. เป็นค่างวดที่ 1-48 คำนวณจากซิตี้,แจ๊ซ ทุกเกรด ฟรีประกันภัย 1 ปี ซิตี้ มูลค่า 19,688 – 24,636 บ. แจ๊ซ มูลค่า 19,928-24,636 บ. ② เอชอาร์-วี ดาวน์ 0% ค่างวด 13,000 บ./ด. หรือดาวน์ 15% ค่างวด 9,900 บ./ด. เป็นค่างวดที่ 1-48 คำนวณจากเอชอาร์-วี ทุกเกรด ③ ซีอาร์-วี ดาวน์ 0% ค่างวด 21,000บ./ด. หรือดาวน์ 15% ค่างวด 15,000 บ./ด. เป็นค่างวดที่ 1-12 กรณีผ่อนชำระแบบปลายงวด ซึ่งเป็นค่างวดที่หักค่าช่วยผ่อนแล้วเดือนละ 3,000 บ. จำนวน 12 เดือน รวมมูลค่า 36,000 บ. คำนวณจากซีอาร์-วี ทุกเกรด ฟรีประกันภัย 1 ปี มูลค่า 27,634-39,990 บ. ④ โปรแกรมฮอนด้าช่วยผ่อนเฉพาะลูกค้าที่ทำสัญญาเช่าซื้อกับสถาบันการเงินที่ร่วมรายการ / และการผ่อนชำระแบบปลายงวด เริ่มงวดที่ 1-12 หรือการผ่อนชำระแบบต้นงวด เริ่มงวดที่ 2-13 / กรณียกเลิกสัญญาหรือมีการโอนสิทธิ์เช่าซื้อให้แก่บุคคลอื่นระหว่างการช่วยผ่อนนี้ ถือว่าสิ้นสุดการช่วยผ่อนทันที ⑤ แอคคอร์ด รับเพิ่มแพ็กเกจท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 ที่นั่ง มูลค่า 100,000 บาท และแอคคอร์ด ไฮบริด รับเพิ่มแพ็กเกจท่องเที่ยวประเทศสวิสเซอร์แลนด์ จำนวน 2 ที่นั่ง มูลค่า 160,000 บาท แพ็กเกจท่องเที่ยวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ⑥ แอคคอร์ด,แอคคอร์ด ไฮบริด ฟรีประกันภัย 2 ปี มูลค่า 52,001 บ. เฉพาะบริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน) ⑦ เพิ่มการรับประกันคุณภาพรถยนต์และบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนอีก 2 ปี หรือ 40,000 กม. อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน ต่อจากการรับประกันคุณภาพรถใหม่ 3 ปี หรือ 100,000 กม. สิ้นสุดลง มูลค่า 17,500-18,500 บ. ⑧ แอคคอร์ด ไฮบริด รับเพิ่ม Privilege Package มูลค่า 50,137 บ. ประกอบด้วย • ฟรีค่าแรงและค่าอะไหล่ตามตารางบำรุงรักษาที่ระบุไว้ในสมุดรับประกันเพิ่มเป็น 5 ปี หรือ 100,000 กม. อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน • โปรแกรมให้บริการพิเศษด้านคุณภาพรถยนต์ “ฮอนด้า อัลติเมท แคร์” ขยายการรับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่อีก 2 ปี หรือ 40,000 กม. รวมเป็น 5 ปี หรือ 140,000 กม. อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน • ขยายบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชั่วโมง อีก 2 ปี หรือ 40,000 กม. รวมเป็น 5 ปี หรือ 140,000 กม. อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน  • รับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด 10 ปี ⑨ ฟรีประกันภัย 1 ปี โมบิลิโอ มูลค่า 19,031-23,500 บ. ,บีอาร์-วี มูลค่า 21,422 - 24,773 บ. ⑩ ซีวิค ดาวน์ 0% ค่างวด 13,000 บ./ด. หรือดาวน์ 15% ค่างวด 9,900 บ./ด. เป็นค่างวดที่ 1-48 คำนวณจากซีวิค เกรด 1.8E,EL และดาวน์ 0% ค่างวด 15,000 บ./ด. หรือดาวน์ 15% ค่างวด 11,900 บ./ด. เป็นค่างวดที่ 1-48 คำนวณจากซีวิค เกรด TURBO,RS ⑪ ซีวิค แฮทช์แบ็ก ดาวน์ 0% ค่างวด 15,000 บ./ด. หรือดาวน์ 15% ค่างวด 11,900 บ./ด. เป็นค่างวดที่ 1-48 คำนวณจากซีวิค แฮทช์แบ็ก ทุกเกรด ⑫ บริโอ้, บริโอ้ อเมซ ดาวน์ 0% ค่างวด 6,000 บ./ด. หรือดาวน์ 15% ค่างวด 4,000 บ./ด. เป็นค่างวดที่ 1-12 กรณีผ่อนชำระแบบปลายงวด ซึ่งเป็นค่างวดที่หักค่าช่วยผ่อนแล้วเดือนละ 2,500 บ. จำนวน 12 เดือน รวมมูลค่า 30,000 บ. คำนวณจากบริโอ้, บริโอ้ อเมซ ทุกเกรด ฟรีประกันภัย 1 ปี มูลค่า 18,730-22,081 บ.  ⑬ โมบิลิโอ และบีอาร์-วี แคมเปญดับเบิ้ลสไมล์ การผ่อนค่างวดขึ้นอยู่กับเกรดรถยนต์ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด • ดาวน์ 0% ผ่อน 48 เดือน ดอกเบี้ย 4.90%  • ค่างวดที่ 1-48 เป็นค่างวดช่วงแรกของแคมเปญดับเบิ้ล สไมล์ รายละเอียดค่างวดช่วงที่สองเป็นไปตามที่บริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด • ฟรีประกันภัย กรณีแจ้งประกันภัยผ่าน บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล อินชัวรันซ์ โบรคเกอร์ จำกัด (เฉพาะบุคคลธรรมดา) • สำหรับลูกค้าที่จองและรับรถภายในวันที่ 30 ก.ย. 2561• เงื่อนไขนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับเงื่อนไขสินเชื่อ สำหรับธุรกิจรถเช่า, รถรับจ้าง, รถทดลองขับ, การขายกลุ่ม (Fleet) • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด