fbpx

รับรางวัลสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2561

 ฮอนด้าสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับสตรีทั้ง 3 ท่านที่ได้รับรางวัล
“สตรีดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2561” ซึ่งได้แก่
คุณกิจติญา สว่างใจ      ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป
คุณภานิดา นาโควงศ์     ตำแหน่ง ฝ่ายบุุคคล
คุณจันทร์จิรา เนืองโสภา  ตำแหน่ง ที่ปรึกษาการขาย
และแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับรางวัลทุกๆท่าน ในปีนี้ด้วยนะคะ

วันสตรีสากล ตรงกับวันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี ซึ่งมีความสำคัญเนื่องจาก
เป็นการตระหนักถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ของผู้ใช้แรงงานหญิง
ที่ต้องการให้ผู้หญิงได้รับการปกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัย จากความรุนแรง
และยกระดับคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ รวมทั้งผู้หญิงต้องได้รับเกียรติ
และการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน

 

 

669 total views, 1 views today