fbpx

ตรวจเช็ครถตามระยะ ทุก 6 เดือน หรือ 10,000 กม.

01

การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุกๆ 6 เดือน หรือ 10,000 กิโลเมตร           เป็นการรักษาสภาพการทำงานของเครื่องยนต์ และยังช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์อีกด้วย

01

หากไส้กรองอากาศสกปรกมาก อุดตัน จะส่งผลต่ออัตราการสิ้นเปลือง    ของน้ำมันเชื้อเพลิง และส่งผลต่อการทำงานของเครื่องยนต์ เช่น รถวิ่งอืด  จึงต้องมีการทำความสะอาดไส้กรองอากาศทุก 6 เดือน