fbpx

ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันการฟุ้งกระจาย

บริษัท สกลวี.ซี.มอเตอร์ จำกัด และพนักงาน นำโดย คุณกิจติญา สว่างใจ ผู้จัดการทั่วไป
เป็นตัวแทน ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันการฟุ้งกระจาย (aerosol pervention cover)
ให้กับ เหล่ากาชาด จังหวัดสกลนคร เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันการฟุ้งกระจายของละอองฝอย
และช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน